IZBIRNI PREDMETI ZA ŠOLSKO LETO 2022/23

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI (7.,8. in 9. razred)

Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši.

SOGLASJE ZA 3 URE IZBIRNIH PREDMETOV

Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese, sposobnosti in bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. Svetujemo vam, da skupaj z otrokom dobro premislite in izberete predmet oziroma predmeta, pri katerem bo lahko uspešen. V septembru 2022 so možne menjave le, če to ne poruši oblikovanih skupin.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica. Vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo z javno veljavnim programom oddate v juniju 2022.

VLOGA – GLASBENA ŠOLA

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko obrnete na razrednike oziroma šolsko svetovalno delavko Roberto Gvozdić na elektronski naslov: roberta.gvozdic@osagpostojna.si

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVE

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOL. LETO 2022/23

Za predstavitev kliknite na posamezen predmet.

(Skupno 6.134 obiskov, današnjih obiskov 1)