PRAVILNIK O ŠOLSKEM KOLEDARJU za osnovne šole v 14. členu glede razdelitve spričeval pravi:

Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

Spričevalo lahko dvignete v  tajništvu šole v času uradnih ur:

od 7.00 do 8.00 in od 13.00 do 14.00.

Uradni list RS, št. 50/2012, 56/12

Na podlagi 36. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo in 102/07, 107/10, 87/11 in 40/12 – ZUJF) minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport izdaja

PRAVILNIK o šolskem koledarju za osnovne šole

  1. člen  (razdelitev spričeval in obvestil)

(1) Ob zaključku pouka v šolskem letu šola učencem od 1. do 8. razreda, ki so uspešno zaključili razred, razdeli spričeva­la, učencem 9. razreda, ki so uspešno zaključili razred, pa razdeli zaključna spričevala.

(2) Učencem, ki imajo pravico opravljati predmetne in po­pravne izpite, šola ob zaključku pouka izda obvestilo o zaključnih ocenah ob koncu pouka v šolskem letu.

(3) Šola ob zaključku pouka v šolskem letu vsem učencem razdeli tudi obvestilo o sodelovanju pri interesnih in drugih dejav­nostih šole ter obvestila o sodelovanju pri neobveznem drugem tujem jeziku.

(4) Učencem, ki se izobražujejo na domu in se njihovo znanje ocenjuje v drugem roku, učencem, ki opravljajo popravne ali predmetne izpite, in učencem, ki jim je bila po ugovoru ocena izboljšana, se spričevala razdelijo najkasneje v treh dneh po opravljenem izpitu oziroma po določitvi nove ocene.

(5) Učencem, ki jim ni bilo možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, jih šola osebno vroči njim oziroma njihovim staršem v času od zaključka pouka do 30. junija in od 16. do 20. avgusta tekočega šolskega leta.

(Skupno 360 obiskov, današnjih obiskov 1)