ustart_logo1 erasmus+ Print   mizs_logo1  ZRSS1  SR2

Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start)

Trajanje: 1. 1. 2015 – 31. 12. 2017

Osnovna šola Antona Globočnika Postojna sodeluje v mednarodnem projektu Izzivi podjetnosti za mlade (Youth Start).

V projektu sodeluje 12 partnerskih institucij iz 6 držav. V Sloveniji projekt vodi in usmerja Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo in Šolo za ravnatelje.

Temeljni namen projekta:

je spodbujanje razvoja transverzalnih veščin 21. stoletja s sodobnimi pristopi. Ena izmed teh je samoiniciativnost in podjetnost, kot je opredeljena v evropskem referenčnem okviru ključnih kompetenc . To transverzalno ključno kompetenco bomo v projektu smiselno integrirali v pouk s spodbujanjem razvoja sodelovanja in komuniciranja, kritičnega mišljenja, samorefleksije in samouravnavanja, dela z viri, ustvarjalnosti, proaktivnega vedenja »od ideje do uresničitve« itd.

V razvojnem projektu UStart – Izzivi podjetnosti za mlade bomo raziskali možne odgovore na krovno vprašanje (perspektiva učitelja): Kako naj integriramo v pouk razvoj elementov samoiniciativnosti in podjetnosti pri svojih učencih?

Projekt na OŠ Antona Globočnika bo potekal v tretjem in sedmem razredu.  Šolski projektni tim, ki ga sestavljajo učitelji:  Anton Perenič, Jana Čelan, Milena Marković in Biljana Guša, koordinira  ravnateljica  ga. Sabina Ileršič.

 Cilji

V tem kontekstu bodo učitelji in učiteljice:

 • razvojno delovali: načrtovali, izvajali in spremljali pouk tako, da bodo integrirali veščine in znanja, ki tvorijo ključno kompetenco samoiniciativnost in podjetnost, ob spremljanju in podpori ravnatelja;
 • spoznali temeljna izhodišča učenja z izkušnjami,
 • spoznavali prakse razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti v drugih sodelujočih državah in z njimi izmenjavali izkušnje oz. primere kakovostne prakse.

  Pričakovani rezultati projekta:

  • pristopi dobre prakse spodbujanja in razvijanja samoiniciativnosti in podjetnosti,
  • širok nabor primerov kakovostne prakse uvajanja pri pouku različnih predmetov,
  • primeri kakovostne prakse širjenja rešitev v celoten kolektiv,
  • raznovrstne evalvacije nekaterih učinkov projekta,
  • nacionalna interaktivna spletna stran projekta z objavami primerov kakovostne prakse, primeri širjenja itd.,
  • razvite posamezne dimenzije samoiniciativnosti in podjetnosti pri učencih, vključenih v projekt.
(Skupno 167 obiskov, današnjih obiskov 1)